Wayang puppets

001 Wayang Kulit

6 images

002 Wayang Kulit

6 images

003 Wayang Kulit

6 images

004 Wayang Kulit

6 images

005 Wayang Kulit

6 images

006 Wayang Klitik

4 images

007 Wayang Golek

9 images

008 Wayang Kulit

8 images

009 Wayang Kulit - Petruk (Solo)

7 images

010 Wayang Kulit

6 images

011 Wayang Kulit - Kakrasan (young Baladewa), Java ca. 1920

7 images

012 Wayang Kulit

6 images

013 Wayang Kulit

6 images

014 Wayang Kulit - Horse

8 images

015 Wayang Kulit

6 images

016 Wayang Kulit

6 images

017 Wayang Kulit

6 images

018 Wayang Kulit

6 images

019 Wayang Kulit - Yudistira as young man (Puntadenti) - old Yogdja

6 images

020 Wayang Kulit

6 images

021 Wayang Kulit

6 images

022 Wayang Kulit - Puntadema (young Yudistira, oldest son of Pandu) - Yogdja

7 images

023 Wayang Kulit - Djanaka - Yogdja

6 images

024 Wayang Kulit

6 images

025 Wayang Kulit

6 images

026 Wayang Kulit - Semar as ruler - Solo

9 images